About DGE Over DGE
 

De Graaff Engineering is the Embedded Hardware & Software & Electronics (EHSE) engineering services company of mr. John de Graaff, MSc. De Graaff Engineering is het Embedded Hardware & Software & Electronica (EHSE) engineering dienstverlening bedrijf van dhr. Ir. John de Graaff.

Although at the moment exclusively operated by John, we are looking to grow and establish a scalable and largely automated system of high-quality full-stack engineering services. Hoewel op dit moment het bedrijf uitsluitend door John gerund wordt, zijn we tegelijk bezig om te groeien en een schaalbaar en grotendeels geautomatiseerd systeem van hoogststaande full-stack engineering diensten op te zetten.

Company and Registration Information Bedrijfsgegevens

Below the organisation diagram of the De-Graaff companies: Hieronder het organogram van de De-Graaff bedrijven:

JDG DGT DGE DGI